Vem är personuppgiftsansvarig?

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är Gatex AB, Magnetitvägen 19, 982 39 Gällivare.

Vilka uppgifter samlar vi in och varför?

För att vi ska kunna uppfylla våra avtal och åtaganden mot dig.
För att vi ska kunna tillhandahålla produkter och tjänster med en bra användarupplevelse.
För att vi ska kunna erbjuda inloggningskonto behöver vi t ex namn, användarnamn, e-postadress och krypterat lösenord.
För att vi ska kunna veta vilka företag som man har tillgång samt vilka behörigheter man har.
För att vi ska kunna hålla koll på vem som påverkat eller ändrat en faktura.
För att vi ska kunna leva upp till rättsliga skyldigheter eller förpliktelser med avseende till bokföringsskyldigheten som anges i bokföringslagen.
För att man tekniskt ska kunna logga in behöver vi använda oss av cookies.
För att ha koll på och förbättra användarupplevelsen behöver vi analysera helt anonym statistik t ex
- mäta serverbelastning belastning (t ex sidvisningar/sekund)
- se vilka webbläsare vi behöver ha stöd för (t ex Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, m fl)
Vi samlar inte in mer information än vad vi anser är nödvändigt och vi delar inte heller med oss av någon information i onödan.
Vi tar hänsyn till om vi är skyldiga enligt lag eller myndighetsbeslut eller rättsvårdande myndigheters begäran att bidra till en pågående brottsutredning.

Hur länge sparar vi uppgifter?

Vi sparar uppgifterna under så lång tid som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Det innebär att olika uppgifter kommer att sparas olika länge. Vissa uppgifter måste vi spara under längre tid för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära ett registerutdrag för att kunna kontrollera vilken information som finns registrerad om dig. Du har rätt att få uppgifter rättade som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och i vissa fall raderade. I sådana fall vänligen kontakta då antingen den redovisningsbyrå som aktiverat tjänsten eller så kan du vända dig direkt till oss. Du har även rätt att när som helst lämna klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid mot personuppgiftslagstiftning.

Uppdateringar av den här policyn

Om vi gör ändringar i den här personuppgiftspolicyn kommer vi att publicera en uppdaterad version på fakturawebbens webbplats.